Berghusen

Plats

Tyresö

Kategori

Flerbostadshus

År

2020-

Status

Pågående

Kund

BOAB

Storlek

16500 BTA, 210 Lägenheter

På en bergsluttning i Tyresö planeras 210 hyresrätter, med tillgång till co-working, café, gym, gemensamhetslokaler och fina uteplatser. 


Naturmarken har inspirerat gestaltningen av husen. Fasadens zinkplåt och cederpanel samspelar med tallskog och bergspartier på tomten, och varje hus är uppdelat i två volymer, för att varsamt ansluta mot den varierande topografin och hålla nere husens skala.