Kv Blåkråkan

Plats

Stockholm

Kategori

Bostäder

År

2020

Status

Pågående

Kund

Centria

Storlek

1 100 m2

I slutet av Ingemarsgatan planeras för 18 bostäder, i en om- och påbyggd fastighet med utsikt över Vanadislunden. Förslaget innebär att det befintliga huset byggs på med bostäder i tre våningar, som ansluter mot de omkringliggande höjderna i kvarteret.


Putsen utförs med avvikande struktur och indrag från det befintliga huset, som framträder i relief med skuggverkan mot den nya påbyggnaden. En indragen takvåning avslutar huset mot parken, vars terrass möter Vanadislundens nordöstra brant.

Situationsplan

Fasad mot söder

Illustration, fasad mot väster

Befintligt trapphus