Blåkråkan

Status

Pågående

Kategori

Bostäder

Plats

Stockholm

Beställare

Centria

Storlek

1100 KVM

År

2020

Om- och påbyggnad  av ett befintligt bostadshus invid Vanadisparken. Påbyggnaden och de nya bostäderna samspelar med det befintliga husets material och karaktär.