Duving

Status

Pågående 

Plats

Duved

Kategori

Inredning 

Beställare

Finess Bygg 

Storlek

150 bostäder

År

2022

Inredningskoncept och bygghandlingar för 17 nya flerbostadshus i Duved, Åre. Tre olika inredningskoncept har tagits fram som på olika sätt knyter an till det jämtländska landskapet.