The Faculty

Status

Färdigställt

Plats

Stockholm

Storlek

300 kvm

Ombyggnad och inredning av tidigare kontorslokaler till en skönhetsklinik på Östermalm. 

Kategori

Hyresgästanpassning

Beställare

BTS

Fotograf 

Johan Eldrot

År

2022-2023