Kv Vallentuna Prästgård

Plats

Vallentuna

Kategori

Markanvisningstävling

År

2018

Status

Förslag

Kund

Centria

Storlek

2 300 m BTA

Markanvisningstävling för nya studentbostäder. Miljömässig och social hållbarhet är i fokus för förslaget, på en centralt belägen fastighet i Vallentuna.


67 nya studentbostäder med tillgång till takodling, gemensamhetslokaler, cykelverkstad m m samt närhet till kultur, handel och kommunikationer.

Situationsplan

Illustrerade fasader

Sektion