Lillskogen

Plats

Bromma

Kategori

Planprocess

År

2019-2021

Status

Pågående

Kund

G&B Properties

Storlek

2500 BTA

Utveckling av villatomter till radhus och flerfamiljshus. Vackra trädgårdstomter där bevarande av träd och natur haft stor roll för placering av hus och gator. Gestaltning i harmoni med omgivning i skala och materialitet.