Rudan 11

Plats

Sollentuna

Kategori

Enbostadshus

År

2019-

Status

Byggnation

Kund

Privat

Storlek

350 BTA

Nybyggnad av villa på vacker sjötomt. Träfasad och faltak i svart trätjära skapar ett homogent och stilrent uttryck, som samspelar med tomtens naturkaraktär.

Situationsplan

Entréplan

Sektion

Modellfoto

Platsfoto